ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

  Prawo konkurencji. System Prawa Prywatnego. Tom 15 (ebook)(audiobook)(audiobook)

  Wydawnictwo:
  C. H. Beck
  Ocena:
  Bądź pierwszym, który oceni tę książkę
  Stron:
  1531
  2w1 w pakiecie:
  PDF
  ePub

  Kompleksowe opracowanie zagadnień z zakresu prawa konkurencji.

  Obejmuje w szczególności materię dwóch polskich ustaw: o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz o ochronie konkurencji i konsumentów, a także prawa unijnego i międzynarodowego z tego zakresu.

  W opracowaniu zostały przedstawione następujące zagadnienia:

  z kwestii ogólnych:

  • systematyka prawa konkurencji,
  • rozwój polskiego prawa konkurencji,
  • międzynarodowe i europejskie prawo konkurencji,

  z zakresu zwalczania nieuczciwej konkurencji:

  • podstawowe pojęcia używane w ustawie takie, jak nieuczciwa konkurencja, a także chronione interesy i podmioty,
  • zakres zastosowania ustawy,
  • klauzula generalna zakazu nieuczciwej konkurencji,
  • oznaczenia odróżniające,
  • oznaczenia geograficzne,
  • naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa,
  • ochrona funkcjonowania rynku,
  • regulacja reklamy (reklama zakazana, nieuczciwa, wprowadzająca w błąd, ukryta, porównawcza)
  • rozpowszechnianie informacji nieprawdziwych,
  • regulacja sprzedaży (sprzedaż premiowana, lawinowa, nadmierna sprzedaż marek właściciela),
  • odpowiedzialność cywilnoprawna za czyny nieuczciwej konkurencji,

  z zakresu ochrony konkurencji i konsumentów:

  • związki między prawem konkurencji a ochroną konsumentów,
  • konkurencja jako przedmiot ochrony, interes publiczny (pojęcie, zakres, funkcje),
  • zakres zastosowania ustawy,
  • porozumienia ograniczające konkurencję (formy, rodzaje, generalny zakaz, wyłączenia spod zakazu, skutki naruszenia zakazu),
  • wyłączenia grupowe,
  • zakaz nadużywania pozycji dominującej,
  • kontrola koncentracji przedsiębiorców,
  • postępowanie przed Prezesem UOKiK,
  • współpraca instytucjonalna w ramach Europejskiej Sieci Konkurencji,
  • postępowanie sądowe w sprawach z zakresu ochrony konkurencji,
  • sankcje z tytułu naruszeń ustawy (cywilnoprawne, administracyjne, karne),
  • regulacje szczegółowe (telekomunikacja, energetyka, kolej, lotnictwo, poczta),
  • ochrona konkurencji w prawie karnym.

  Zespół autorski tworzą wybitni specjaliści z tej dziedziny, przedstawiciele różnych ośrodków naukowych, a także praktycy. Wymienione zagadnienia opracowano z najwyższą starannością - teksty dokładnie analizują aktualny stan prawny, ale także odwołują się do regulacji historycznych i propozycji nowych unormowań. Równolegle omówiono odpowiednie akty prawa unijnego i odniesiono się do rozwiązań przyjętych w innych krajach. Praktyczne funkcjonowanie poszczególnych instytucji zostało zweryfikowane przez analizę orzecznictwa sądów (SN, NSA, SOKiK, a wcześniej Sądu Antymonopolowego, sądów apelacyjnych), a także decyzji Prezesa UOKiK. Przedstawiane poglądy odniesiono do stanowisk wyrażonych wcześniej w doktrynie prawa. Wskazano obszerną literaturę przedmiotu, jednak z zachowaniem krytycznej oceny jej treści.

  Te wszystkie czynniki składają się na wyjątkowe, pełne, najwyższej jakości opracowanie prawa konkurencji dostępne na rynku.

  System skierowany jest zarówno do praktyków prawa: adwokatów, radców prawnych, notariuszy oraz sędziów, jak również teoretyków, a także aplikantów zawodów prawniczych i studentów pragnących pogłębić swoją wiedzę z zakresu prawa konkurencji.

  Zamknij

  Wybierz metodę płatności

  Zamknij Pobierz aplikację mobilną Ebookpoint