ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

  Prawo i postępowanie administracyjne w pigułce. Wydanie 4 (ebook)(audiobook)(audiobook)

  Autor:
  Aneta Gacka-Asiewicz
  Wydawnictwo:
  C. H. Beck
  Ocena:
  Bądź pierwszym, który oceni tę książkę
  Stron:
  256
   
  PDF

  Zbliża się trudny egzamin, a Ty nie masz już czasu na wertowanie grubych podręczników?

  Jesteś studentem innych niż prawo kierunków i chciałbyś łatwo przyswoić sobie wiedzę z zakresu prawa i postępowania administracyjnego?
  A może musisz szybko powtórzyć materiał przed egzaminem wstępnym na aplikację?
  Jeżeli na chociaż jedno z tych pytań odpowiedziałeś TAK, ta publikacja jest właśnie dla Ciebie!
  To wyciąg, opracowanie wszystkich najważniejszych zagadnień z zakresu prawa i postępowania administracyjnego, których znajomość wystarcza do zdania egzaminu. Masz ochotę na więcej? Korzystaj z materiałów online.
  Prawo i postępowanie administracyjne w pigułce to:

  • zwięzłe ujęcie tematu,
  • tabele, wykresy i wyróżnienia,
  • istotne stwierdzenia, bez zbędnych opisów,

  dzięki którym szybko przyswoisz i powtórzysz wiedzę.

  W opracowaniu omówiono podstawowe wiadomości z zakresu:

  Materialnego prawa administracyjnego:

  • podstawowe definicje i źródła prawa administracyjnego,
  • kwestie nadzoru i kontroli,
  • administracja publiczna i formy jej działania, administracja rządowa i rządowa
  • w województwie,
  • samorząd terytorialny (gminny, powiatowy, wojewódzki),
  • akt administracyjny, uznanie administracyjne, umowę cywilnoprawną i ugodę administracyjną,
  • stosunek administracyjnoprawny,
  • plan zagospodarowania przestrzennego,
  • zagadnienia prawa budowlanego, prawa zamówień publicznych, prawa geodezyjnego i kartograficznego,
  • gospodarka nieruchomościami oraz scalanie i wymiana gruntów,
  • nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców,
  • gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa oraz kształtowanie ustroju rolnego,
  • prawo o zgromadzeniach,

   

  Postępowania administracyjnego:

  • zasady postępowania administracyjnego,
  • właściwość organów,
  • wyłączenie pracownika oraz organu,
  • strony i ich pełnomocników,
  • doręczenia i wezwania oraz terminy,
  • postępowanie - wszczęcie, prowadzenie, dowody, protokoły, metryki, adnotacje, rozprawa, zawieszenie i wznowienie postępowania,
  • decyzja administracyjna i ugoda,
  • odwołania i zażalenia,
  • uchylenie, zmianę i stwierdzenie nieważności decyzji,
  • udział prokuratora,
  • wydawanie zaświadczeń,

   

  Ustroju sądów administracyjnych

  Postępowania egzekucyjnego w administracji

  Postępowania przed sądami administracyjnymi:

  • strony i pełnomocnicy,
  • pisma procesowe - zagadnienia ogólne,
  • skarga,
  • wszczęcie postępowania, zawieszenie postępowania,
  • doręczenia i terminy,
  • posiedzenie sądowe, postępowanie mediacyjne i uproszczone,
  • orzeczenia sądowe,
  • środki odwoławcze.

   

   

  W opracowaniu omówiono podstawowe wiadomości z zakresu:

  Zamknij

  Wybierz metodę płatności

  Zamknij Pobierz aplikację mobilną Ebookpoint