ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

  Postępowanie egzekucyjne w administracji. Komentarz (ebook)(audiobook)(audiobook)

  Wydawnictwo:
  C. H. Beck
  Ocena:
  Bądź pierwszym, który oceni tę książkę
  Stron:
  728
   
  PDF

  Niniejsze opracowanie stanowi już 6. wydanie popularnego Komentarza poświęconego ustawie z 17.6.1996 r. - Postępowanie egzekucyjne w administracji.

  Prezentowany komentarz jest dziełem znakomitego grona Autorskiego - wybitnych specjalistów, praktyków oraz teoretyków zajmujących się prawem administracyjnym. Oprócz omówienia przepisów ustawy komentarz został wzbogacony aktualnym orzecznictwem z zakresu prezentowanych zagadnień oraz dorobkiem doktryny.

  Wyczerpująco została omówiona problematyka związana z takimi zagadnieniami jak:

  • egzekucja należności pieniężnych,
  • egzekucja obowiązków o charakterze niepieniężnym,
  • postępowanie zabezpieczające oraz
  • odpowiedzialność za naruszenie przepisów ustawy egzekucyjnej.

  W Komentarzu uwzględniono najnowsze zmiany ustawodawcze dotyczące m.in.:

  • wyłączenia przepisów dotyczących spraw z zakresu rachunku zbiorczego ze stosowania przepisów dotyczących egzekucji z praw z instrumentów finansowych zapisanych na rachunkach papierów wartościowych lub innych rachunkach oraz z wierzytelności z rachunków pieniężnych,
  • rozszerzenie zakresu przedmiotowego stosowania ustawy o egzekucji o obowiązki z zakresu ochrony danych osobowych, nakładane w drodze decyzji Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych oraz niepodatkowe należności budżetowe, do których stosuje się przepisy ustawy o finansach publicznych i należności z tytułu przychodów z prywatyzacji,
  • rozszerzenie katalogu środków wyłączonych z egzekucji o środki pochodzące z dotacji przyznanej z budżetu państwa na określone cele i znajdujące się na wyodrębnionym rachunku bankowym prowadzonym dla obsługi bankowej dotacji oraz środki pochodzące z płatności w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich otrzymanych w formie zaliczki,
  • postępowania w razie śmierci zobowiązanego.

  Komentarz kierowany jest w szczególności do adwokatów oraz radców prawnych zajmujących się omawianą tematyką, prokuratorów, sędziów, komorników, organów zajmujących się egzekucją: naczelników urzędu skarbowego, dyrektorów oddziałów ZUS,  dyrektorzy izb celnych, czy odpowiednie organy Policji, a także do wszystkich osób zainteresowanych powyższą problematyką oraz studentów prawa i administracji.

  Zamknij

  Wybierz metodę płatności

  Zamknij Pobierz aplikację mobilną Ebookpoint