Facebook
  ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

  Pomoc materialna dla uczniów. Stypendia i zasiłki szkolne oraz stypendia motywacyjne (ebook)(audiobook)(audiobook)

  Autor:
  Piotr Ciszewski
  Wydawnictwo:
  C. H. Beck
  Ocena:
  Bądź pierwszym, który oceni tę książkę
  Stron:
  219
   
  PDF

  Książka "Pomoc materialna dla uczniów" poświęcona jest tematyce pomocy materialnej o charakterze socjalnym przyznawanej w postaci stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego oraz pomocy o charakterze motywacyjnym wypłacanej w postaci stypendiów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe. Zawiera chronologiczny układ działań niezbędny przy udzielaniu i wypłacaniu świadczeń pomocy materialnej dla uczniów. Przeznaczona jest głównie dla osób zajmujących się udzielaniem świadczeń pomocy i ewentualnych świadczeniobiorców.

  Niniejsza publikacja została podzielona na następujące zagadnienia tematyczne:

  • rodzaje pomocy i źródła ich finansowania,
  • beneficjenci pomocy socjalnej i motywacyjnej,
  • kryteria i procedury przyznawania świadczeń,
  • formy przyznawania i wysokości pomocy,
  • regulamin udzielania pomocy.

  Dzięki tej publikacji dowiedzą się Państwo:

  • Jakie są obowiązki podatkowe płatników świadczeń dla uczniów?
  • Jakie znaczenie ma miejsce zamieszkania dla przyznania pomocy?
  • Jak obliczyć i udokumentować dochód uprawniający do ubiegania się o stypendium?
  • Jakie działania należy podjąć w przypadku zmiany dochodu w trakcie pobierania stypendium?
  • Jakie koszty udziału w zajęciach edukacyjnych mogą być pokryte przez JST?
  • Jakie sytuacje uprawniają do otrzymania zasiłku szkolnego?

   

   

  Dzięki tej publikacji dowiedzą się Państwo:

  ? Jakie znaczenie ma miejsce zamieszkania dla przyznania pomocy?

  ? Jak obliczyć i udokumentować dochód uprawniający do ubiegania się o stypendium?

  ? Jakie działania należy podjąć w przypadku zmiany dochodu w trakcie pobierania stypendium?

  ? Jakie koszty udziału w zajęciach edukacyjnych mogą być pokryte przez JST?

  ? Jakie sytuacje uprawniają do otrzymania zasiłku szkolnego?

  Zamknij

  Wybierz metodę płatności