Facebook
  ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

  Polityka senioralna w jednostkach samorządu terytorialnego (ebook)(audiobook)(audiobook)

  Ocena:
  Bądź pierwszym, który oceni tę książkę
  Stron:
  172
   
  PDF

  Ebook

  16,00 zł 20%
  12,80 zł

  Dodaj do koszyka lub Kup na prezent Kup 1-kliknięciem

  Przenieś na półkę

  Do przechowalni

  W niniejszej pracy, mającej charakter interdyscyplinarny, autorki podjęły rozważania
  nie tylko na temat polityki senioralnej oraz związanych z nią obszarów prawa i administracji,
  ale także praktycznego wymiaru polityki społecznej na rzecz osób starszych (dobre
  praktyki) oraz zarysowały tło omawianej problematyki: począwszy od kontekstu historyczno-
  kulturowego, a skończywszy na nowoczesnych technologiach i odniesieniu ich zastosowania
  dla podnoszenia jakości życia seniorów na świecie. Autorkom udało się scharakteryzować
  temat bardzo szeroko i wielokontekstowo.
  W rozdziale pierwszym opisana została kondycja seniorów w poszczególnych epokach
  historycznych. Zwrócono uwagę na fakt, że pierwsi ludzie nie zaznali starości, a co za tym
  idzie – w czasach prehistorycznych problem starości nie istniał. Średnia długość życia ludzkiego
  oscylowała bowiem w granicach 20 lat. Z biegiem czasu nastąpiło wydłużenie trwania
  życia, a seniorzy coraz częściej zaczęli wchodzić w skład wielopokoleniowej rodziny. W rozdziale
  drugim opisane zostały zmiany, jakie zaszły w społeczeństwie XX wieku. Omówiono
  przykłady realizacji motywu starości w literaturze, teatrze oraz w filmie i reklamie telewizyjnej.
  Seniorzy są dziś bohaterami tekstów kultury popularnej, jednak w mediach najczęściej
  pojawiają się ich stereotypowe wizerunki, które pogłębiają przepaść dzielącą ich od osób
  młodych oraz utrwalają niesprawiedliwy obraz seniora. Rozdział trzeci zawiera wprowadzenie
  w zagadnienia polityki społecznej oraz polityki senioralnej, pełniąc rolę przygotowania
  definicyjnego, poprzedzającego kolejne części rozważań. W tekście scharakteryzowano
  zagadnienia związane z gerontologią społeczną, wyjaśniono jej funkcje i związki z innymi
  naukami. Pokrótce przedstawiono także definicję polityki społecznej i wyjaśniono, czym
  jest polityka senioralna. W rozdziale czwartym zawarto wprowadzenie prawne: przedstawiono
  najważniejsze akty prawa krajowego, które współtworzą specyficzny system prawny,
  budując ramy polityki senioralnej w Polsce. W rozdziale piątym odniesiono się do szczebla
  regionalnego (samorząd województwa) i analizie poddano 16 programów polityki społecznej,
  w tym dokumentów skoncentrowanych stricte na tematyce senioralnej, ale także innych
  obowiązujących w tym zakresie aktów prawnych (m.in. strategie rozwoju województw).
  Przytoczono priorytety, cele strategiczne i operacyjne odnoszące się do polityki senioralnej,
  ukazując je na tle przedstawionych przez władze regionów diagnoz społecznych i danych
  statystycznych. W rozdziale szóstym zaprezentowano dobre praktyki z terenu całego kraju,
  które podejmowane są na rzecz seniorów, szczególnie w gminach i powiatach. Opisano wiele
  intersujących projektów i rozwiązań, które usprawniają życie osób starszych i zapobiegają
  ich wykluczeniu. Rozdział ostatni dotyczy nowych technologii skierowanych do osób starszych.
  Opisano w nim m.in. możliwości uczestniczenia w rozmaitych kursach i warsztatach
  cyfrowych w celu nauczenia się korzystania z Internetu. Ponadto przedstawiono przykłady
  zastosowania wearable technology („inteligentne urządzenia”, „elektronika noszona”), czy
  body-borne computers, czyli miniaturowych urządzeń elektronicznych, zakładanych najczęściej
  na ciało w postaci zegarków, biżuterii, okularów, ubrań itp. Technologia ta znajduje szerokie
  zastosowanie, a tworzona jest w celu podniesienia jakości życia oraz poszerzenia, czy
  tzw. „przedłużenia” zmysłów. Olbrzymią grupą odbiorców tego typu wynalazków są właśnie
  osoby starsze. W rozdziale tym omówione zostały również kwestie związane z transhumanizmem – ruchem intelektualno-kulturowym, postulującym przezwyciężenie ludzkich
  ograniczeń oraz poprawę kondycji ludzkiej dzięki wykorzystaniu nauki i techniki.

  Zamknij

  Wybierz metodę płatności