ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

  Podatki 2011 - format A4 (ebook)(audiobook)(audiobook)

  Autor:
  Aneta Flisek
  Wydawnictwo:
  C. H. Beck
  Ocena:
  Bądź pierwszym, który oceni tę książkę
  Stron:
  682
   
  PDF

  Jest to seria adresowana do doradców podatkowych, prawników, pracowników administracji, przedsiębiorców, studentów i wszystkich, dla których znajomość obowiązujących przepisów prawa podatkowego stanowi warunek prawidłowego wykonywania zawodu.

  Podatki 2011, wyd. 2 to opracowanie zawierające teksty podatkowych aktów prawnych.

  W książce zamieszczono następujące ustawy podatkowe:

  • Ordynację podatkową,
  • ustawę o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników,
  • ustawę o podatku dochodowym od osób prawnych,
  • ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych,
  • ustawę o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,
  • ustawę o podatku od towarów i usług
  • ustawę o podatku akcyzowym,
  • ustawę o podatku od spadków i darowizn,
  • ustawę o podatku od czynności cywilnoprawnych,
  • ustawę o opłacie skarbowej,
  • ustawę o podatkach i opłatach lokalnych,
  • ustawę o podatku tonażowym,
  • ustawę o doradztwie podatkowym.

  Do ustaw podatkowych dołączono wydane na ich podstawie istotne rozporządzenia.

  Zamieszczone ustawy i rozporządzenia uwzględniają zmiany przepisów na 25.5.2011r.

  Zamknij

  Wybierz metodę płatności