ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

  Podatek dochodowy od osób fizycznych 2012 (ebook)(audiobook)(audiobook)

  Autor:
  Janusz Marciniuk
  Wydawnictwo:
  C. H. Beck
  Ocena:
  Bądź pierwszym, który oceni tę książkę
  Stron:
  1007
   
  PDF

  Prezentowane, 13. wyd. Komentarza do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (pod red. J. Marciniuka) jest najobszerniejszą z aktualnie dostępnych na rynku publikacji w tym zakresie. Dzięki uporządkowanej strukturze tekstu, przywołaniu licznego orzecznictwa oraz interpretacji organów podatkowych, a także wieloletniemu wykorzystywaniu w praktyce przepisów ustawy przez jego Redaktora i Autorów, zapewnia Czytelnikowi zdobycie wyczerpującej wiedzy z zakresu tego podatku. Jak co roku, zostały w nim omówione zmiany, wprowadzone przez ustawodawcę w trakcie 2011 r. oraz obowiązujące od 1.1.2012 r.

  W bieżącym wydaniu Komentarza omówiono zmodyfikowane postanowienia dotyczące:

  • różnic kursowych, opodatkowania świadczeń z papierów wartościowych zapisanych na rachunkach zbiorczych,
  • nowego terminu dla wpłaty zaliczki za ostatni miesiąc/kwartał roku podatkowego,
  • nowych zwolnień przedmiotowych,
  • ulgi w podatku polegającej na odliczeniu wpłat na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego, a także zakres i sposób opodatkowania wypłat i zwrotów dokonywanych z tego konta.

  Oprócz tego, jak co roku, tekst wzbogacony został o najbardziej aktualne komentarze dotyczące kształtujących się linii interpretacyjnych przepisów dotychczas obowiązujących.

  Publikowany tekst zawiera odesłania do zaplanowanych na dzień 1.1.2013 r. zmian dotyczących definicji samochodu osobowego stosowanej na użytek omawianej w komentarzu ustawy oraz omówienie szeregu przepisów, które pomimo uchylenia nadal wywołują skutki prawne w zakresie opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadzie praw nabytych.

  Niniejszy Komentarz zainteresuje przede wszystkim osoby, które w swojej działalności zawodowej lub naukowej stykają się zarówno z praktycznymi, jak i teoretycznymi aspektami opodatkowania osób fizycznych, a więc pracowników administracji skarbowej, doradców podatkowych, radców prawnych, członków zarządów, rad nadzorczych, biegłych rewidentów, dyrektorów finansowych i personalnych, księgowych, pracowników działów personalnych, a także studentów wydziałów ekonomicznych.

  Komentarz charakteryzuje się przejrzystą strukturą tekstu. Aktualne brzmienie artykułów wyróżnione zostało pogrubionym tekstem, natomiast artykuły wchodzące w życie w 2013 r. wyróżniono dodatkowo kursywą. Komentarz do poszczególnych artykułów poprzedzony jest szczegółowym spisem treści i dodatkowo podzielony na mniejsze jednostki redakcyjne, opatrzone numerem Nb, znajdującym się na marginesie strony. Na każdej stronie w górnej paginie zamieszczona została informacja, który artykuł jest komentowany oraz odpowiednie numery Nb, dzięki czemu odnalezienie konkretnego fragmentu nie sprawi czytelnikowi trudności.

   

  Zamknij

  Wybierz metodę płatności