ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

  Konkurencja na rynku usług transportowych (ebook)(audiobook)(audiobook)

  Autor:
  Grażyna Rosa
  Wydawnictwo:
  C. H. Beck
  Wydawnictwo:
  C. H. Beck
  Ocena:
  Bądź pierwszym, który oceni tę książkę
  Stron:
  321
  Druk:
  oprawa miękka
   
  PDF

  Konkurencja na rynku usług transportowych jest kształtowana zarówno przez zmiany zachodzące w gospodarce światowej, jak i przez procesy integracyjne obejmujące coraz więcej krajów. Dostosowanie zasad funkcjonowania gospodarki do wymogów Unii Europejskiej oraz stopniowy proces ujednolicania zasad działania podmiotów na rynku europejskim są głównymi przyczynami zmian w sposobie postrzegania konkurencji na rynku usług transportowych i konkurencyjności poszczególnych gałęzi transportu w Polsce.

  Celem monografii jest określenie warunków występowania, zakresu przemian i kierunków rozwoju konkurencji na rynku usług transportowych. Autorka, aby zrealizować przyjęte założenia, przedstawia m.in.:

  • przeobrażenia zachodzące na współczesnym rynku usług transportowych w kontekście krajowym i międzynarodowym;
  • podstawowe problemy badawcze w ujęciu teoretycznym i empirycznym, odnoszące się do konkurencji na rynku usług transportowych zarówno w ujęciu wewnątrzgałęziowym, jak i międzygałęziowym (ex post),
  • kierunki rozwoju konkurencji na rynku usług transportowych (ex ante).

  Publikacja przeznaczona jest przede wszystkim dla przedstawicieli środowiska nauki, zainteresowanych problematyką konkurencji na rynku usług transportowych oraz praktyków działających na tym rynku.

  Założeniem rozważań Autorki (...) jest zbadanie, jak przeobraża się rynek usług transportowych w Polsce i w Unii Europejskiej, jak kształtuje się konkurencja w kontekście współczesnych uwarunkowań, jakie instrumenty są wykorzystywane w konkurencji wewnątrzgałęziowej i międzygałęziowej na rynku usług transportowych, a przede wszystkim - w jakim kierunku rozwija się konkurencja na rynku usług transportowych.

  Prof. zw. dr hab. Krzysztof Marecki

  Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

   

  Głównymi zaletami recenzowanej monografii są: wszechstronne ujęcie konkurencji na rynku usług transportowych, wiele oryginalnych przemyśleń i propozycji, aktualność rozważań oraz charakter naukowy, za czym przemawiają zarówno studia literaturowe, badania i analizy jak również propozycje autorskie zawarte w poszczególnych rozdziałach.

  Prof. zw. dr hab. inż. Janusz Dyduch

  Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu

  Zamknij

  Wybierz metodę płatności