ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

  Kodeks spółek handlowych Krajowy Rejestr Sądowy Monitor Sądowy i gospodarczy Prawo upadłościowe i naprawcze (ebook)(audiobook)(audiobook)

  Autor:
  Aneta Flisek
  Wydawnictwo:
  C. H. Beck
  Ocena:
  Bądź pierwszym, który oceni tę książkę
  Stron:
  738
   
  PDF

  EDYCJA SĄDOWA zawiera:

  • KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH USTAWA O ZMIANIE USTAWY - KODEKS CYWILNY ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW
  • USTAWA O KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM
  • USTAWA - PRZEPISY WPROWADZAJĄCE USTAWĘ O KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM
  • USTAWA O WYDAWANIU MONITORA SĄDOWEGO I GOSPODARCZEGO
  • USTAWA O SWOBODZIE DZIAŁALNOOECI GOSPODARCZEJ
  • USTAWA O TERMINACH ZAPŁATY W TRANSAKCJACH HANDLOWYCH
  • PRAWO WŁASNOOECI PRZEMYSŁOWEJ
  • PRAWO UPADŁOOECIOWE I NAPRAWCZE
  • KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO (WYCIĄG)
  • ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 2157/2001 Z DNIA 8 PAŹDZIERNIKA 2001 R. W SPRAWIE STATUTU SPÓŁKI EUROPEJSKIEJ (SE) (2157/2001)
  • ROZPORZĄDZENIE RADY (EWG) NR 2137/85 W SPRAWIE EUROPEJSKIEGO ZGRUPOWANIA INTERESÓW GOSPODARCZYCH (EZIG)
  • USTAWA O EUROPEJSKIM ZGRUPOWANIU INTERESÓW GOSPODARCZYCH I SPÓŁCE EUROPEJSKIEJ

  Zamknij

  Wybierz metodę płatności