ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

  Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz (ebook)(audiobook)(audiobook)

  Autor:
  Krystyna Gromek
  Wydawnictwo:
  C. H. Beck
  Ocena:
  Bądź pierwszym, który oceni tę książkę
  Stron:
  1000
  2w1 w pakiecie:
  PDF
  ePub

  Stan prawny: 1 września 2013 r.

  Prezentowana pozycja stanowi wyczerpujący komentarz do ustawy z 25.2.1964r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Książka ta zawiera zarówno autorski komentarz do poszczególnych przepisów, jak i bogate orzecznictwo Sądu Najwyższego, Naczelnego Sadu Administracyjnego z tezami orzeczeń oraz fragmentami uzasadnień, a także orzecznictwo Sądów Apelacyjnych  i Wojewódzkich Sądów Administracyjnych oraz  najnowsze piśmiennictwo z komentowanej dziedziny i dziedzin pokrewnych.

  Dla wygody Czytelnika w układzie wewnętrznym zastosowano nową, wygodną strukturę prezentacji treści komentarzy: wyczerpujące spisy treści ułatwiają szybsze odnalezienie szukanego fragmentu,  poszczególne, numerowane tezy rozpoczynają się hasłami przedmiotowymi ułatwiającymi orientację w tekście, pisane językiem zrozumiałym nie tylko dla prawników, ale również dla przedstawicieli innych zawodów i osób z pozaprawnym przygotowaniem zawodowym, każdy akapit posiada w treści wyróżnione najważniejsze pojęcia lub zagadnienia.

  Autorka - dr nauk prawnych a także sędzia - praktyk orzekający w sprawach rodzinnych, doskonale łączy wywody teoretyczne z konkretnymi propozycjami rozwiązań zagadnień budzących jakiekolwiek wątpliwości na gruncie KRO.

  Publikacja zawiera kwestie dotyczące między innymi:

  • małżeństwa
  • ustrojów majątkowych
  • obowiązku alimentacyjnego
  • opieki i kurateli
  • pochodzenia dziecka i władzy rodzicielskiej
  • rozwodu
  • separacji

  Niniejsze, 4. wydanie, bazujące na tekście jednolitym z 15.6.2012r. (Dz. U. poz. 788) uwzględnia najnowsze zmiany ustawodawcze, dotyczące m.in.:

  • nowelizacji z 10.6.2012 r. zakazującej stosowania kar cielesnych wobec małoletnich,
  • nowelizacji z 27.4.2012 r. dotyczącej umieszczenia małoletniego w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka albo w instytucjonalnej pieczy zastępczej,
  • nowelizacji z 9.6.2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, która m.in. dodała do KRO nowe przepisy określające zasady umieszczania dziecka (rodzeństwa) w pieczy zastępczej, jego powrotu do rodziny, a także wyboru osoby sprawującej pieczę zastępczą
  • nowelizacji z 25.3.2011 r. zgodnie z którą do majątku wspólnego małżonków należą poza dotychczas wymienionymi - kwoty składek zewidencjonowanych na subkoncie.

  Komentarz ten przeznaczony jest dla bardzo szerokiego kręgu odbiorców, którzy w swojej działalności zawodowej zajmują się stosowaniem i wykładnią przepisów prawa rodzinnego i opiekuńczego. Powinni z niego korzystać przede wszystkim prawnicy: sędziowie, notariusze, adwokaci, radcowie prawni,  i prokuratorzy, aplikanci, studenci prawa,  a także studenci oraz absolwenci pedagogiki i psychologii, a ponadto lekarze, czynni zawodowo pedagodzy, psychologowie, zawodowi i społeczni kuratorzy sądowi, kadra zakładów dla nieletnich, pracownicy socjalni i powiatowych centrów pomocy rodzinie, podmioty zaangażowane w pieczę zastępczą.

  Zamknij

  Wybierz metodę płatności