Facebook
  ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

  Kodeks pracy. Komentarz (ebook)(audiobook)(audiobook)

  Wydawnictwo:
  C. H. Beck
  Ocena:
  Bądź pierwszym, który oceni tę książkę
  Stron:
  11
  2w1 w pakiecie:
  PDF
  ePub

  Planowany termin wydania: marzec 2014 r.

  Stan prawny: 1.3.2013 r.

  Kodeks pracy. Komentarz to praktyczne opracowanie, napisane przejrzystym językiem, które będzie doskonałą pomocą w codziennej pracy zarówno dla pracodawców, reprezentujących ich pełnomocników, jak i pracowników. Oprócz szczegółowej charakterystyki Kodeksu pracy, zawiera także omówienie najważnieszych aktów wykonawczych do KP, a także analizę najnowszego orzecznictwa z tej tematyki oraz poglądów doktryny.

  Szczegółowe objaśnienie takich zagadnień jak:

  • prawa i obowiazki pracowników oraz pracodawców,
  • stosunek pracy,
  • wynagrodzenia,
  • urlopy pracownicze,
  • odpowiedzialność materialna pracowników,
  • czas pracy,
  • bezpieczeństwo i higiena pracy,
  • układy zbiorowe,
  • uprawnienia pracowników zwiazane z rodzicielstwem,
  • zatrudnianie młodocianych.

  Precyzyjna nawigacja wewnętrzna:

  • szczegółowy podział wewnętrzny komentarza do danego artykułu,
  • spisy treści do artykułów,
  • tytuły tez, pozwalające w szybki sposób na znalezienie właściwego zagadnienia,
  • numery tez pozwalające na sprawne korzystanie z  wewnętrznych odesłań oraz odszukanie podstawowych haseł w indeksie.

  Praktyczne opracowanie tematu:

  • argumenty do obrony własnych racji: najnowsze orzecznictwo z danego tematu, pozwalające na sprawdzenie najnowszej linii orzeczniczej,
  • omówienia wybitnych specjalistów z danego tematu oraz poglądy doktryny w danej materii: zawiera odniesienia do poglądów wyrażonych w innych pozycjach literatury.

  Najwybitniejszy skład autorski:

  • Autorami komentarza są przede wszystkim praktycy: adwokaci i radcowie prawni czołowych kancelarii prawniczych zajmujących się prawem pracy, profesorowie prawa i wykładowcy Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Gdańskiego oraz Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, doradcy związków zawodowych oraz organizacji pracodawców.

  Najbardziej aktualny stan prawny:

  Komentarz uwzględnia wszystkie ostatnie zmiany do KP, wprowadzone m.in.:

  • ustawą z 28.5.2013 r. dotyczącą urlopów macierzyńskich - w tym dodatkowego, urlopów rodzicielskich oraz wychowawczych. Nowela m.in.: zwiększa łączny wymiar płatnego urlopu po urodzeniu dziecka z 6 miesięcy do roku (52 tygodni), a w przypadku porodu mnogiego nawet do 71 tygodni, wprowadza dodatkowo nowy 26-tygodniowy urlop rodzicielski czy zmienia wysokość wynagrodzeń wypłacanych rodzicom w przypadku korzystania z urlopów. Zmiana weszła w życie 17.6.2013 r.
  • ustawą z 9.11.2012 r. dotyczącą obowiązków informacyjnych pracodawców wobec Państwowej Inspekcji Pracy i Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Zmiana weszła w życie 17.1.2013 r.
  • ustawą z 12.7.2013 r. dotyczącą uelastycznienia czasu pracy. Ustawa m.in. wydłuża okres rozliczeniowy czasu pracy maksymalnie do 12 miesięcy, gwarantuje pracownikowi otrzymanie minimalnego wynagrodzenia za pracę także w miesiącach, w których, ze względu na rozkład czasu pracy, nie miał obowiązku wykonywania pracy, przewiduje dwa rozwiązania w zakresie ruchomego czasu pracy -  pracodawca może wyznaczyć pracownikom różne godziny rozpoczynania pracy w poszczególnych dniach, druga możliwość zakłada, że rozkład czasu pracy będzie określał przedział, w którym pracownik będzie rozpoczynał pracę, a godzinę rozpoczęcia pracy wybierze sam pracownik. Zmiana weszła w życie 23.8.2013 r.
  • ustawą z 26.7.2013 r., zgodnie z którą w 36-miesięcznym urlopie wychowawczym został wyodrębniony jeden miesiąc do wykorzystania wyłącznie przez drugiego z rodziców dziecka. Ponadto do 4 miesięcy został podwyższony wymiar urlopu wychowawczego, który może być wykorzystywany jednocześnie przez oboje rodziców lub opiekunów dziecka;  wprowadzono możliwość podzielenia urlopu wychowawczego na pięć części; długotrwałe, nieprzerwane korzystanie z urlopu wychowawczego nie będzie już powodowało przedawnienia roszczenia o urlop wypoczynkowy, do którego pracownik nabył prawo przed urlopem wychowawczym. Zmiana weszła w życie 1.10.2013 r.
  • ustawą z 24.1.2014 r. (Druk sejmowy Nr 1539), która rozszerza katalog prac, które mogą być wykonywane w niedziele i święta.

  Adresaci:

  • sędziowie sądów pracy i ubezpieczeń społecznych, adwokaci, radcowie prawni, pracodawcy, specjaliści do spraw BHP, przedstawiciele związków zawodowych, społeczni inspektorzy pracy, pracownicy, a także aplikanci adwokaccy i radcowscy oraz słuchacze studiów podyplomowych.

   

   

   

  Zamknij

  Wybierz metodę płatności