Facebook
  ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

  Kodeks postępowania karnego. Tom III. Komentarz do artykułów 468-682 (ebook)(audiobook)(audiobook)

  Wydawnictwo:
  C. H. Beck
  Ocena:
  Bądź pierwszym, który oceni tę książkę
  Stron:
  1041
   
  PDF

  Kodeks postępowania karnego. Komentarz do artykułów 468-682 KPK i art. 1-14 ustawy - Przepisy wprowadzające Kodeks postępowania karnego. Tom III obejmuje komentarz do przepisów regulujących postępowanie po uprawomocnieniu się orzeczenia, postępowanie w sprawach karnych ze stosunków międzynarodowych, koszty procesu, postępowanie karne w sprawach podlegających orzecznictwu sądów wojskowych - uwzględniający zmiany, które zaszły w unormowaniach prawnych tych instytucji z jednoczesnym porównaniem do uprzednio obowiązującej regulacji Kodeksu postępowania karnego z 1969 r. i przytoczeniem aktualnego orzecznictwa oraz nowych poglądów doktryny.
  W niniejszym tomie znajduje się także Aneks zawierający zmiany wynikające z ustawy z 12.1.2007 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego, które dotyczą materii zawartej w całości Komentarza (art. 84, 263, 530, 535) oraz szczegółowy skorowidz rzeczowy do t. I -III.


  Zamknij

  Wybierz metodę płatności