ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

  Kodeks cywilny. The Civil Code (ebook)(audiobook)(audiobook)

  Autor:
  Ewa Kucharska
  Wydawnictwo:
  C. H. Beck
  Ocena:
  Bądź pierwszym, który oceni tę książkę
  Stron:
  502
  3w1 w pakiecie:
  PDF
  ePub
  Mobi

  Niniejsza książka, wydana w nowej serii tłumaczeń polskich ustaw na języki europejskie, zawiera angielskie tłumaczenie Kodeksu cywilnego. Obejmuje ono ostatnią nowelizację Kodeksu, obowiązującą od 22 lipca 2010 roku.

  Prezentowane tłumaczenie uwzględnia najbardziej aktualne trendy językowe w doktrynie i orzecznictwie Unii Europejskiej. Należy jednak pamiętać, że anglosaskie systemy prawne są zupełnie inne od systemów prawa kodyfikowanego Europy kontynentalnej. Za tym idzie odmienność instytucji prawa cywilnego i siatki pojęciowej czy terminologii.

  Publikacja ta stanowi cenną pomoc dla przedsiębiorstw międzynarodowych działających na rynku polskim, jak również dla polskich podmiotów gospodarczych uczestniczących w obrocie na rynkach zagranicznych.

  Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka jest największą w Polsce kancelarią prawniczą. Od 1993 roku eksperci kancelarii doradzają polskim i zagranicznym klientom z niemal wszystkich branż gospodarki w rozwiązywaniu różnorodnych problemów natury prawno-biznesowej.

  Kancelaria ma swoją siedzibę w Warszawie i biura w Poznaniu, Wrocławiu, Toruniu i Łodzi. Liczący ponad 140 osób zespół prawników pracujących pod kierownictwem 24 Partnerów, oferuje kompleksowe doradztwo prawne we wszystkich dziedzinach i specjalizacjach prawa.


  This English translation of the Civil Code is published as part of a new translation series of Polish laws into European languages and incorporates the recent amendments to the Code that came into effect on 22 July 2010.

  The language used in the translation is based on the latest linguistic trends in European Union legal literature and case law. However, as the Anglo-Saxon legal systems are completely different from those of continental Europe, the institution of civil law and terminology are also different.

  This publication will be invaluable to international businesses operating on the Polish market and also to Polish entities participating in transactions on foreign markets.

  Domański Zakrzewski Palinka is the largest law firm in Poland. Since 1993 lawyers from DZP have been offering comprehensive, high-quality legal advice to clients from all business sectors, including some of the world's leading corporations.

  With its team of over 140 lawyers working under the supervision of 24 partners, DZP provides services through its headquarters in Warsaw and offices in Poznań, Wrocław, Toruń and Łódź.

  Zamknij

  Wybierz metodę płatności

  Zamknij Pobierz aplikację mobilną Ebookpoint