ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

  Jerozolima. Biografia (ebook)(audiobook)(audiobook)

  Autor:
  Simon Sebag Montefiore
  Wydawnictwo:
  Magnum
  Ocena:
  2.0/6  Opinie: 1
  Stron:
  782
  2w1 w pakiecie:
  ePub
  Mobi

  Czar starożytnego miasta 

  Jerozolima to jedno z najstarszych i najważniejszych miast świata. Miejsce styku trzech wielkich monoteistycznych religii. Przez jej ziemie przewijały się hordy wojsk z różnych stron świata. Przeżyła wiele, a mimo to zachowała swoje piękno, które uwodzi do dziś. Simon Sebag Montefiore stworzył wspaniałą opowieść sięgającą trzech tysięcy lat. Kronikę wiary, fanatyzmu, współistnienia i zbrodni. Jerozolima to fascynująca książka o  historii miasta na tle wojen, powstań oraz losów jej królów, cesarzy, zdobywców oraz proroków, świętych, pisarzy, poetów, którzy tworzyli, burzyli, odbudowywali i spisywali dzieje Świętego Miasta. Od króla Dawida, Salomona, Heroda do Ariela Szarona; od Abrahama do Jezusa i Mahometa; od Józefa Flawiusza do Amosa Oza; od narodzin judaizmu, chrześcijaństwa i islamu do konfliktu izraelsko-palestyńskiego. Wykorzystując nieznane wcześniej archiwalia, najnowsze badania naukowe oraz dokumenty swojej rodziny i własne wspomnienia, autor opisał dzieje tego niezwykłego miasta zahaczając jednocześnie o historię całego bliskiego wschodu. 

  (…) Jerozolima jest świętym miastem, a mimo to zawsze była siedliskiem przesądów, szarlatanerii i fanatyzmu; przedmiotem pożądania i dumy imperiów, choć nie przedstawia żadnej wartości strategicznej; kosmopolitycznym domem wielu sekt, a mimo to każda z nich wierzy, iż miasto należy tylko do niej; miastem wielu nazw, chociaż każda z tradycji jest tak sekciarska, że wyklucza wszystkie pozostałe. Jest to miejsce o takiej delikatności, że w tradycji żydowskiej opisywano je zawsze jako zmysłową, żywą kobietę, zawsze jako piękność, ale raz jako bezwstydną nierządnicę, a innym razem jako zranioną księżniczkę, którą porzucili ukochani. Jerozolima jest domem jednego Boga, stolicą dwóch narodów, świątynią trzech religii i jedynym miastem, które ma istnieć dwa razy – w niebie i na ziemi: niezrównany powab ziemskiego nie umywa się do wspaniałości niebiańskiego. Sam fakt, że Jerozolima jest zarówno ziemska, jak i niebiańska, oznacza, że miasto może istnieć wszędzie: nowe Jerozolimy zakładano na całym świecie i wszyscy mieli własne wyobrażenie o Jerozolimie. Prorocy i patriarchowie, Abraham, Dawid, Jezus i Mahomet stąpali podobno po jej kamieniach. Tutaj zrodziły się religie abrahamowe i świat również skończy się tutaj w dniu Sądu Ostatecznego. Jerozolima, święte miasto ludów Księgi, jest miastem Księgi: Biblia stanowi, pod wieloma względami, kronikę Jerozolimy, a jej czytelnicy, od Żydów i pierwszych chrześcijan poprzez muzułmańskich zdobywców i krzyżowców po dzisiejszych amerykańskich ewangelistów, ustawicznie zmieniali jej historię, aby spełnić biblijne proroctwo (…) 

                                                                                                            Fragment książki

  Zamknij

  Wybierz metodę płatności