Facebook
  ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

  Europejskie prawo spółek. Prawo spółek Unii Europejskiej z perspektywy prawa polskiego (ebook)(audiobook)(audiobook)

  Autor:
  Jacek Napierała
  Wydawnictwo:
  C. H. Beck
  Ocena:
  Bądź pierwszym, który oceni tę książkę
  Stron:
  542
  2w1 w pakiecie:
  PDF
  ePub

  Prezentowana książka jest przewodnikiem po instytucjach prawa spółek Unii Europejskiej przedstawionych głównie z polskiej perspektywy. Zostały w niej usystematyzowane postanowienia Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, wyroki Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wyznaczające treść swobody przedsiębiorczości (freedom of establishment) oraz normy unijne wynikające z wtórnego prawa spółek Unii Europejskiej (rozporządzeń, dyrektyw, zaleceń).

  Książka stanowi podsumowanie pracy Autora nad europejskim prawem spółek.

  Zawiera szczegółowe omówienie:

  • źródeł prawa spółek Unii Europejskiej (prawo pierwotne i wtórne, prace przygotowawcze nad nowymi aktami),
  • swobody przedsiębiorczości (rozumienie spółki w prawie UE, zakres swobody przedsiębiorczości: transgraniczne fuzje spółek, transgraniczne przeniesienie siedziby, tworzenie oddziałów i filii w innym państwie członkowskim, swoboda przedsiębiorczości a inne swobody na wspólnym rynku, relacja do prawa krajowego)
  • dyrektyw jako instrumentu integracji spółek (implementacja, bezpośrednia skuteczność, szczegółowe omówienie dyrektyw z zakresu prawa spółek),
  • spółek unijnych (reżim prawny, SE, EZIG, Spółdzielnia Europejska, projekt SPE,
  • wykładni europejskiego prawa spółek i prounijnej wykładni polskiego prawa spółek,
  • perspektywy polskiego prawa spółek (relacja do unijnego prawa spółek, korzystanie ze swobody przedsiębiorczości, implementacja prawa UE do prawa polskiego, spółdzielnia europejska z siedzibą w Polsce).

  Każde z opracowanych zagadnień zawiera odniesienia do literatury przedmiotu, rzetelnie przedstawiane są poglądy prezentowane w doktrynie, a także orzecznictwo TSUE. Przedstawiono nie tylko analizę obowiązującego stanu prawnego, ale omówiono również genezę i historię regulacji, aktualne tendencje oraz prace nad nowymi aktami, ich projekty i propozycje do nich - pochodzące zarówno od organów UE, jak i konsultantów.

  Niniejsza pozycja jest adresowana zarówno do praktyków - sędziów, adwokatów, radców prawnych, osób zajmujących się działalnością handlową na skalę międzynarodową oraz obsługą prawną spółek w ruchu transgranicznym, a także do teoretyków prawa, aplikantów oraz studentów wydziałów prawniczych.

  Zamknij

  Wybierz metodę płatności