ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

  Egzaminy. Aplikacje radcowska i adwokacka. Tom 2 (ebook)(audiobook)(audiobook)

  Autor:
  Aneta Flisek
  Wydawnictwo:
  C. H. Beck
  Ocena:
  Bądź pierwszym, który oceni tę książkę
  Stron:
  644
   
  PDF

  Egzaminy. Aplikacje radcowska i adwokacka, zawiera akty prawne ogłoszone przez Ministerstwo Sprawiedliwości, z których wybrane stanowić będą podstawę opracowania pytań testowych na egzamin radcowski i adwokacki.

  Tom II:

  • Prawo upadłościowe i naprawcze
  • Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów
  • Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
  • Prawo zamówień publicznych
  • Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej
  • Kodeks spółek handlowych
  • Prawo bankowe
  • Prawo przewozowe
  • Ustawa o przedsiębiorstwach państwowych
  • Ustawa o fundacjach
  • Kodeks pracy
  • Ustawa o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników
  • Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych
  • Ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa
  • Ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
  • Ustawa o ubezpieczeniu społecznym rolników
  • Ustawa o działalności ubezpieczeniowej
  • Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowycm Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych
  • Prawo o stowarzyszeniach
  • Prawo budowlane
  • Ustawa o pomocy społecznej

   

  Teksty Utaw C.H. Beck w iPhone lub iPad

   

  Zamknij

  Wybierz metodę płatności