ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

  Dotacje oświatowe. Udzielanie, rozliczanie, kontrola wykorzystania (ebook)(audiobook)(audiobook)

  Okładka książki/ebooka Dotacje oświatowe. Udzielanie, rozliczanie, kontrola wykorzystania

  Okładka książki Dotacje oświatowe. Udzielanie, rozliczanie, kontrola wykorzystania

  Okładka książki Dotacje oświatowe. Udzielanie, rozliczanie, kontrola wykorzystania

  Okładka książki Dotacje oświatowe. Udzielanie, rozliczanie, kontrola wykorzystania

  Wydawnictwo:
  C. H. Beck
  Ocena:
  Bądź pierwszym, który oceni tę książkę
  Stron:
  590
   
  PDF

  Stan prawny: październik 2013 r.

  Udzielanie, rozliczanie oraz kontrola dotacji oświatowych od 1 września 2013 r.

  Ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw wprowadziła szereg istotnych zmian. Począwszy od 1 września 2013 r. na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego gmina otrzyma dotację celową z budżetu państwa, ponadto wprowadzono możliwość odstąpienia, za zgodą organu wykonawczego JST, od terminu - 30 września - do podania planowanej liczby uczniów i przekazywania dotacji przed rozpoczęciem następnego roku budżetowego. Część zmian zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2014 r. będzie to m.in.: rozszerzony zakres przeznaczenia dotacji oświatowej przez dotowane jednostki, zmiany w zakresie terminu przekazywania dotacji za grudzień oraz dodano możliwość przekazania jej na rachunek zespołu dotowanych szkół, przedszkoli i placówek. Ponadto wprowadza się możliwość dotowania niepublicznych przedszkoli w wysokości 100% wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach gminnych - od 1 września 2015 r., a za zgodą rady gminy - od 1 września 2014 r.

  Publikacja szczegółowo omawia m.in. następujące zagadnienia:

  • sposób obliczania dotacji według subwencji oświatowej,
  • zasady waloryzacji rocznej kwoty dotacji oświatowej,
  • dochodzenie od organu dotującego wypłaty dotacji w należnej kwocie,
  • kontrola beneficjentów dotacji ze strony samorządu,
  • opodatkowanie dotacji oświatowych
  • odpowiedzialność prawna za naruszenie przepisów dotacyjnych.

  Książka zawiera wzory dokumentów, orzecznictwo w przedmiocie opracowania oraz odpowiedzi na pytania.

  "Książka: Dotacje oświatowe jest zbiorem komentarzy uwzględniającym aktualny stan prawny. Udziela odpowiedzi na większość istniejących obecnie problemów praktyki i orzecznictwa dotyczącego dotacji, jako takich i dotacji oświatowych. Jest pierwszą na rynku wydawniczym monografią poświęconą  dotacjom oświatowym.

  Dla Czytelnika, który sięgnie po książkę nie będzie ulegało wątpliwości, że dotacje oświatowe są najtrudniejszymi do udzielania i rozliczania dotacjami w polskim systemie prawnym. Ma to przyczynę we wskazywanych w książce  brakach i błędach regulacji prawnej. Ich występowanie zagraża rozbieżnymi interpretacjami przepisów ze strony donatora i beneficjenta dotacji. Nie pomniejsza to walorów prawnych i praktycznych publikacji, jako poradnika dla donatorów i dla beneficjentów, a zarazem  jest cennym materiałem kierowanym do osób odpowiedzialnych za stan prawa finansowego de lege lata i za zmiany w prawie de lege ferenda".

  dr hab. prof. nadzw. Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie Krzysztof Surówka

  Zamknij

  Wybierz metodę płatności

  Zamknij Pobierz aplikację mobilną Ebookpoint