Zawartość płyty:

Zawartość płyty dla książki: GIMP. Praktyczne projekty. Wydanie II

Dane do wszystkich ćwiczeń autor umieścił w spakowanych archiwach w folderze
E:\ksiazka\dane-projektow\.

Na przykład zdjęcie potrzebne do wykonania projektu 1.1 jest zawarte w pliku
E:\ksiazka\dane-projektow\projekt-01-01-dane.zip.
Przed wykonaniem projektów pliki ze zdjęciami należy rozpakować.