Zawartość płyty:

Zawartość płyty dla książki: Excel. Profesjonalna analiza i prezentacja danych

Płyta CD-ROM dołączona do książki zawiera przykładowe pliki pomocne przy przeprowadzaniu działań opisanych w poszczególnych podrozdziałach. Znajdziesz na niej także próbne wersje programów, które mogą Ci się przydać podczas lektury niniejszego podręcznika.