Zawartość płyty:

Zawartość płyty dla książki: Blender. Od planowania, modelowania oraz teksturowania do animacji i renderingu. Praktyczne projekty

Na płycie DVD dołączonej do podręcznika znajdziesz: