ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

  Alimenty. Wydanie 3 (ebook)(audiobook)(audiobook)

  Wydawnictwo:
  C. H. Beck
  Ocena:
  Bądź pierwszym, który oceni tę książkę
  Stron:
  624
  2w1 w pakiecie:
  PDF
  ePub

  Niniejsze opracowanie stanowi przekrojowe ujęcie problematyki alimentów. Praca została ujęta w złożonej formie, obejmującej elementy poradnika, monografii, komentarza i systemu prawa. Takie ujęcie ma na celu możliwie najpełniejsze i najprostsze przedstawienie złożonej problematyki, niesłusznie utożsamianej wyłącznie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym.

  Komentarz ma charakter kompendium wiedzy. Poza klasycznym, kodeksowym ujęciem alimentów obejmuje ponadto takie zagadnienia jak:

  • administracyjne środki dyscyplinowania dłużnika,
  • fundusz alimentacyjny,
  • egzekucja krajowa i zagraniczna świadczeń alimentacyjnych oraz jurysdykcja w sprawach o alimenty.

  Publikacja dodatkowo została uzupełniona wzorami pism procesowych. Przeznaczona jest zarówno dla sędziów, adwokatów, radców prawnych, studentów prawa i aplikantów zawodów prawniczych, jak również dla bezpośrednich adresatów norm prawnych w niej zawartych dłużników i wierzycieli alimentacyjnych.

  Redaktor serii - sędzia Jacek Ignaczewski oraz autorzy - praktycy i specjaliści w swoich dziedzinach, gwarantują wysoki poziom merytoryczny opracowania.

   

  Sądowe Komentarze Tematyczne to seria wydawnicza, stworzona przez praktyków - z myślą o praktykach. Ma ona za zadanie dostarczyć im przydatnego i wszechstronnego narzędzia pracy. Każdy tom serii zawiera przekrojowe ujęcie problematyki objętej tytułem danej publikacji.

  Poszczególne tomy składają się z:

  • komentarza tezowego - zawierającego syntetyczne ujęcie najważniejszych kwestii dotyczących omawianego zagadnienia  prawnego,
  • części opisowej - stanowiącej rozwinięcie i uzupełnienie tez wskazanych w części pierwszej o poglądy doktryny, orzecznictwo i literaturę,
  • systemu odesłań między częściami - ułatwiającego szybkie poruszanie się między częścią pierwszą i drugą oraz odnajdywanie w ich treści interesujących Czytelnika wątków.

   

  Zamknij

  Wybierz metodę płatności