ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

  Aktualne problemy postępowań w administracji publicznej (ebook)(audiobook)(audiobook)

  Ocena:
  Bądź pierwszym, który oceni tę książkę
  Stron:
  182
   
  PDF

  Ebook

  15,01 zł

  Dodaj do koszyka lub Kup na prezent Kup 1-kliknięciem

  Przenieś na półkę

  Do przechowalni

  Pierwszy rozdział niniejszej pracy otwiera opracowanie prof. R. Mikosza, dotyczące
  problematyki potrzebnych zmian w postępowaniu sądowoadministracyjnym. Praca ta
  przygotowana została na podstawie ustnego wystąpienia, otwierającego powyższą konferencję.
  Artykuł ten jest jednocześnie pierwszym artykułem w części I dotyczącej problematyki
  postępowania sądowoadministracyjnego. W części tej omówiono również europejskie
  standardy w świetle kontroli sądowej w administracji publicznej.
  Część drugą poświęcono problematyce postępowania administracyjnego ogólnego i
  postępowań administracyjnych szczególnych. Uzasadnieniem dla umieszczenia w jednej
  części problematyki postępowania ogólnego i szczególnego jest to, iż niektórzy Autorzy
  przedstawili w swoich pracach problemy zarówno z zakresu kodeksu postępowania administracyjnego,
  jak i przepisów procesowych szczególnych. Omówiono tu wybrane problemy
  wnioskowego udostępniania informacji publicznej, kwestię komunikacji elektronicznej
  w postępowaniu administracyjnym, domniemania formy decyzji administracyjnej, postępowania
  administracyjnego w przedmiocie opłat i kar związanych z korzystaniem ze środowiska,
  postępowania w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia decyzji administracyjnej.
  Część trzecia dotyczy zaś problemów stycznych: postępowania administracyjnego
  i innych gałęzi i działów prawa. Chodzi tu głównie o prawo cywilne i prawo urzędnicze.
  W części tej zawarto rozważania dotyczące partycypacji społeczności lokalnej w postępowaniach
  wynikających z ustawy z dnia 7 maja 2010 roku o wspieraniu rozwoju usług i sieci
  telekomunikacyjnych, postępowania w sprawie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego
  oraz postępowania kwalifikacyjnego o mianowanie w służbie cywilnej o wytyczne
  konstytucyjne (stan obecny i postulaty zmian).
  W części czwartej umieszczono zaś rozważania na temat proceduralnych aspektów
  przeprowadzania kontroli w ramach administracji rządowej, wstrzymania wykonalności
  aktu administracyjnego (prace tę umieszczono w tym rozdziale ze względu na to, iż Autor
  omawia tę problematykę w świetle zarówno postępowania jurysdykcyjnego – ogólnego
  i szczególnego, jak i sądowoadministracyjnego) oraz rozgraniczenia właściwości rzeczowej
  wojewody i regionalnej izby obrachunkowej w zakresie nadzoru nad działalnością jednostek
  samorządu terytorialnego.

  Zamknij

  Wybierz metodę płatności